Založení Hifiklubu Klatovy


HIFIKLUB  KLATOVY

byl založen v roce 1972 jako zájmová organizace Svazarmu. Dne 8. listopadu 1974 byla otevřena klubovna, vybudovaná v bývalé kryptě klatovského studentského kostela sv. Vavřince. Na rekonstrukci podzemí včetně stavby pseudogotické věžičky ve Vrchlického sadech, která slouží jako vchod do objektu, se podíleli tehdejší členové Svazarmu několika tisíci brigádnických hodin.
Unikátní interiér klubovny, který vyniká špičkovými akustickými vlastnostmi, ode dne otevření nabízí amatérům i profesionálům možnost tvorby audiovizuálních pořadů nejrůznějších žánrů. Programová nabídka klubu procházela obdobím konjunktury i útlumu, ale nikdy nebyla trvale přerušena.
V roce 1990 zanikl Svazarm a kluby podobného typu, které působily na území celého státu, přešly pod Československou a později Českou společnost elektroniků (ČSE).
Dne 1. prosince 2000 byla za podpory nového vedení ČSE obnovena činnost Hifiklubu Klatovy v plném rozsahu, navíc s využitím změny politických a společenských poměrů, zejména nově získané svobody projevu.
V současnosti se klub na veřejnosti prezentuje uváděním programu ve své klubovně každoročně od října do května v počtu osmi až dvanácti akcí měsíčně. V předsálí klubovny byla zřízena malá galerie k vystavování obrazových dokumentů jako doplněk některých klubových pořadů a s nabídkou zájemcům o uspořádání samostatných výstavek na různá témata: od uměleckých k populárně naučným, včetně jejich uvádění v klubové propagaci. Ve spolupráci s klatovským Městským kulturním střediskem klub příležitostně pořádá i výstavy s klubovou tématikou v galerii „A“ klatovského Kulturního domu.
Hifiklub spolupracuje v Klatovech s místní pobočkou České křesťanské akademie, Klubem přátel Klatovska, Sokolem, místními školami a individuálně poskytuje prostor také amatérům i profesionálům k prezentaci vlastní tvorby a zájmů (hudba živá i reprodukovaná, literatura, výtvarné umění, cestopisy, popularizace vědy a techniky a jiné). Klub je otevřen ke spolupráci i s dalšími organizacemi a jednotlivci.
Na celostátní úrovni klub spolupracuje s Českým rozhlasem, pedagogy vysokých škol, nadacemi, muzei a s využitím grantových finančních prostředků také s profesionálními umělci.
Členy Hifiklubu Klatovy ČSE se mohou stát občané starší 18 let, ale i osoby mladší, ty ovšem s písemným souhlasem rodičů, zajímající se o tvorbu pořadů, obsluhu technických zařízení, propagační a pořadatelskou službu. Zájemci o výpočetní techniku mají možnost se v tomto oboru za výhodných podmínek dále vzdělávat prostřednictvím odborných kurzů pořádaných ústředím ČSE.
Hifiklub Klatovy je výběrovým sdružením a proto vedení klubu rozhodlo, že každý uchazeč o členství projde půlroční zkušební dobou a po jejím uplynutí členská schůze rozhodne o případném přijetí uchazeče.

Bližší informace možno získat na
tel. čísle: 378 606 505 
emailové adrese: hifiklub.klatovy@seznam.cz
nebo osobně před každým pořadem v klubovně ve Vrchlického sadech.

Program klubu pravidelně uveřejňuje
„Měsíční přehled kulturních pořadů v Klatovech“
„Klatovské íčko“ (televizní informační kanál)
Informační centrum v budově radnice

HIFIKLUB KLATOVY 2011 (E).pps    Založení Hifiklubu Klatovy (1)